ЦЕ ЦЕ ЕС - България представи газанализатори

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2008

На 22 и 23 октомври м.г. в хотел "Аугуста" в град Хисаря фирма ЦЕ ЦЕ ЕС - България бе домакин на семинар на тема "Газанализаторите на фирма HORIBA и тяхното приложение и обслужване". Гост-лектор на семинара бе г-н Цибушка, регионален директор за България на фирма HORIBA, който запозна участниците в събитието с широките възможности на газанализаторите на компанията за емисионен контрол. Обект на разглеждане бяха и предимствата на анализаторите от серията ENDA 600. На семинара присъства и отговорника за имисионен контрол на HORIBA г-н Ленгауер, с лекция за най-новите имисионни анализатори от серия АР370, както и инж. Лачев от ЦЕ ЦЕ ЕС - България, който запозна участниците в семинара с изградените от фирмата до момента системи за емисионен мониторинг в страната. Участници в събитието бяха специалисти от големи български индустриални предприятия и експерти от Изпълнителната агенция по околна среда на Министерството на околната среда и водите.
Top