РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, юли 2015 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015 > Център за развитие и квалификация - ТУ СофияЦентър за развитие и квалификация - ТУ София, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Център за развитие и квалификация - ТУ СофияТехнически университет – София Център за развитие и квалификация (ЦРК) Следдипломна специализация „Съвременни системи за индустриална автоматизация” Учебен план: 1. Основи на програмируемите логически контролери (PLC) 2. Програмиране на софтуер за PLC 3. Управление на технологични процеси в индустрията 4. Пневматика и хидравлика в системите за автоматизация 5. Комуникация в системите за индустриална автоматизация 6. Проектиране на софтуер за супервайзване, управление и събиране на данни Продължителност на обучението за всеки модул: 5 дни, по 6 учебни часа дневно За всеки успешно завършен модул се издава удостоверение за специализация. При завършване на всички модули се издава свидетелство за професионална квалификация „Системи за индустриална автоматизация”. http://crk.tu-sofia.bg/ Технически университет - София гр.София, 1000 бул. "Климент Охридски" №8 Център за развитие и квалификация блок 2, етаж 5, каб.2500, 2523А, 2525 телефон: 02 965 2064 Ръководител на курса: Момчил Рабаджийски - 0888 976 480


Top