РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 8, ноември 2016 > РЕКЛАМИ В брой 8, 2016 > ЦПСЦПС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЦПСDTS и SOCOMEC ПРОВЕДОХА СЕМИНАР „ДЕН НА ТЕХНИКАТА“  
посветен на нововъведенията в електроизграждането

ОТКРИЙТЕ Нашите последни ИНОВАЦИИ

Socomec  е удостояван с награди от Frost & Sullivan  

2003 и 2004: За постижения в обслужването на клиенти
2006:  За иновативни продукти
2009:  За най-добра стратегия в UPS продуктов обхват.
2011:  За продуктова иновация
2013:  За диференциране на UPS продуктово направление.
2014:  „Европейска компания на годината“ в сектора на UPS
2015:  За технологичното лидерство в сферата на UPS

DELPHYS Xtend - Нови мощни UPS конфигурации базирани на модулност и енергоспетяващи технологии.
INOSYS - Нова високотехнологична гама товарови разединители с дистанционно управление
DIRIS DIGIWARE - Революционна концепция за интегриране на електрически и неелектрически измервания в единна система за мониторинг
ATYS -  Нововъведения в устройствата за автоматично включване на резерва – АВР тип Changeover на SOCOMEC

ВАШАТА ЕНЕРГИЯ, НАШИЯТ ОПИТ


Top