Цялостна защита за всяко основно приложение при разпределението на електрическа енергия с REX610 от ABB

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3/2023 • 22.05.2023

Цялостна защита за всяко основно приложение при разпределението на електрическа енергия с REX610 от ABB | Инженеринг ревю, снимка 1

REX610 е свободно конфигурируемo защитно реле от типа "всичко в едно", което покрива пълния набор от стандартни приложения за разпределение на енергия, без да прави компромис с простотата в концепцията си. Малкият брой варианти дава възможност за лесна поръчка, настройка, използване и поддръжка. С богата функционалност и изцяло модулен хардуер, позволяващ използване на всички налични функции, REX610 представлява едновременно гъвкав и ценово ефективен избор.

 

Едно устройство за всички основни приложения, а и повече

REX610 представлява най-новото допълнение към емблематичната фамилия релета за защита и управление Relion® на ABB. Продуктът се основава на доказания десетилетен опит на компанията в областта на свободно конфигурируемите многофункционални релета, защитните алгоритми и контрола. Всичко това гарантира, че REX610 осигурява оптимална защита за всички основни приложения за разпределение на енергия, а и повече.

С богатата си функционалност REX610 покрива пълния набор от базови практически сценарии. Модулният и мащабируем дизайн улеснява създаването на Вашето уникално решение за защита, а широкият инструментариум от стандартни функции, включващ и комуникационни възможности, позволява лесно модифициране без допълнителни разходи или промени в хардуера. Това прави REX610 не само гъвкав, но и много рентабилен избор.

 

Простотата като отличителна черта на REX610

Опростената концепция обхваща всички аспекти на REX610 – той е лесен за поръчка, настройка, използване и поддръжка. Това изцяло "plug-and-play" решение се отличава с модулен хардуер, който позволява използването на всички налични функции.
Благодарение на свободно конфигурируемите двоични входове и изходи, както и аналоговите входове, не е необходимо да се специфицира обхват на напрежение или ток в етапа на поръчка. В резултат се постигат минимален брой варианти и максимална гъвкавост на приложението.

При промяна на изискванията за защита могат лесно да се добавят, премахват или заменят модули, вместо да се подменя цялото реле. Изваждаемият модул позволява бързо заместване с друг и кратко време за отстраняване на неизправностите, а в резултат скъпоструващите престои се свеждат до минимум. Малкият брой варианти улеснява поддържането на продукта на склад, което допълнително допринася за удобството на решението.

Релето REX610 е оборудвано с преден USB порт за свързване към персонален компютър. Това прави възможно лесното извличане на информация, например записи на смущения, без допълнителен софтуер. Промени в конфигурацията се извършват посредством инструмента за настройка и конфигуриране на релета на ABB PCM600, а настройките на параметрите могат да бъдат променяни както чрез PCM600, така и посредством HMI интерфейса на релето. USB портът позволява и захранване на REX610, когато подстанцията е изключена.

 

С готовност за бъдещето развитие на електроразпределителните мрежи

REX610 позволява лесно и гъвкаво адаптиране към променящите се изисквания за защита и комуникация в рамките на целия експлоатационен живот на релето. Обширната гама от стандартни функции е лесно достъпна чрез платформата PCM600, а всяка нова функционалност е на разположение на потребителите чрез актуализации на фърмуера. В допълнение, модулният хардуер прави модификациите възможни по всяко време.

В пълно съответствие с IEC 61850, релето REX610 осигурява комуникация и оперативна съвместимост между устройствата за автоматизация на подстанциите както сега, така и за години напред – докато мрежата се развива.

 

Разнообразие от услуги за целия жизнен цикъл с цел оптимална използваемост

ABB предлага голямо разнообразие от услуги в рамките на жизнения цикъл, за да осигури безопасни, надеждни и рентабилни решения за защита с предвидими разходи през целия живот на релетата. Те включват възможности за обучение, клиентско обслужване, поддръжка и модернизация.

Част от портфолиото на компанията е уеб базираната услуга за споделяне и архивиране на данни за електрическите системи ABB Ability™ Backup Management Data Care, достъпна като допълнителна добавка. Инструментът предлага сигурно съхранение и лесно споделяне онлайн на техническа информация за Вашите защитни релета. Чрез Data Care можете да осъществявате и достъп до актуализациите на фърмуера.

ABB предлага още едно удобно решение за модернизиране на Вашите приложения – удобни адаптери по поръчка, които позволяват плавно подменяне на релетата SPACOM с такива от серията REX610 – най-новата технология за защита и управление. Идентичният дизайн прави смяната бърза и лесна, а в резултат се постигат удължен живот на разпределителната уредба, пълна наличност на услугите в рамките на целия жизнен цикъл и възможност за адаптиране на системата за защита на захранването към всякакви нови изисквания.

 


Предимствата на REX610 накратко:

 • Пълен обхват на стандартните приложения с едно устройство за оптимална гъвкавост и рентабилност;

 • Лесно персонализиране и адаптиране към променящите се изисквания за защита и комуникация чрез модулен и мащабируем дизайн;

 • Удобство при поръчка, настройка, използване и поддръжка благодарение на малкия брой варианти, покриващи всички основни приложения;

 • "Plug-and-play" решение с инсталирани хардуерни модули, позволяващи използване на всички налични функционални инструменти;

 • Обширна гама от стандартни функции, включително такива за комуникация, за лесни промени без допълнителни разходи;

 • Непрекъснат достъп до най-новите функционалности чрез актуализации на фърмуера;

 • Лесен за поддържане на склад поради малкия брой варианти;

 • Подвижен изваждаем модул за бърза подмяна, кратко време за ремонт и сведени до минимум скъпоструващи престои;

 • Възможност за заменяне на един или няколко модула вместо подмяна на цялото реле;

 • Комуникация в съответствие с IEC 61850 и оперативна съвместимост между устройствата за автоматизация на подстанции;

 • Удобен специално проектиран адаптер за модернизация, позволяващ плавна смяна на релета SPACOM с REX610.

 

За повече информация относно този продукт може да се свържете с: todor.tzvetkov@bg.abb.com; регионалния офис продажби на ABB – АББ България ЕООД или да посетите страницата на компанията в интернет.


https://new.abb.com/medium-voltage/digital-substations/relion

 


 

 

 

www.new.abb.com


Вижте още от Електроапаратурa


Top