РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > ТТ ПлюсТТ Плюс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТТ ПлюсЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ Проектиране и изграждане на промишлени филтри за улавяне на прах, газове и аерозоли съгласно нормативите на СЕ Инсталации за пречистване на води Сфери на приложение: • обработка на скални материали, мрамори и гранити • обработка на инертни материали • строителство на тунели • производство цимент, керамика, стъкло, гума, масло и олио ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: ТТ Плюс ООД София 1700, бул. Симеоновско шосе 106 тел.: 02/ 860 11 32, 860 12 41, 860 12 51 факс: 02/ 860 12 70, GSM: 0888 50 43 55 е-mail: tt@tt-bg.com www.tt-bg.com

Top