РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТТГ Плюс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТТГ ПлюсПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗИ И ПНЕВМОТРАНСПОРТ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ


Захранващи устройства
Изсушители
Гранулатори
• Чилъри
• Терморегулатори
• Софтуер winfactory 4.0
за управление и контрол на
производствения процес
Гравиметрични и обемни
дозатори за материали,
мастербачи и адитиви

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ,
ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕДГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ, ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

TTG PLUS Ltd., 1700 София, бул. Симеоновско шосе 106, Т. 02 860 1251, Ф. 02 860 1270, e-mail: tt@tt-bg.com, www.tt-bg.com


Top