РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТТГ Плюс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТТГ ПлюсПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗИ И ПНЕВМОТРАНСПОРТ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Вашият робот за шприц машини
Изсушители
Гранулатори
• Чилъри
• Терморегулатори
• Софтуер winfactory 4.0
за управление и контрол на
производствения процес

Гравиметрични и обемни
дозатори за материали,
мастербачи и адитиви

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ,
ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕДГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ, ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

TTG PLUS Ltd.
1700 София
бул. Симеоновско шосе 106
Т. 02 860 1251
Ф. 02 860 1270
e-mail: tt@tt-bg.com
www.ttg-bg.com


Top