РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТТГ ПЛЮС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТТГ ПЛЮСПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗИ И ПНЕВМОТРАНСПОРТ
ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

• Изсушители
• Гранулатори
• Чилъри
• Терморегулатори
• Дозатори
• Захранващи устройства
• Робот за шприц машини

ТТГ Плюс ООД
Официален представител, гаранционен и следгаранционен сервиз, доставка на резервни части

1700 София
бул. Симеоновско шосе 106
Т. 02 / 860 1251
M. 08 88 504 355
Ф. 02 / 860 1270
e-mail: office@ttg.bg
www.ttg.bg


Top