РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТТГ Плюс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТТГ ПлюсПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗИ И ПНЕВМОТРАНСПОРТ
ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Софтуер Industry 4.0 за управление и контрол
на производствения процес

• Изсушители
• Гранулатори
• Чилъри
• Терморегулатори
• Захранващи устройства
• Робот за шприц машини

ТТГ Плюс ООД
Официален представител, гаранционен
и следгаранционен сервиз,
доставка на резервни части

1700 София, бул. Симеоновско шосе 106
Т. 02/860 1251
M. 0888 504 355
Ф. 02/860 1270
e-mail: office@ttg.bg
www.ttg.bg


Top