РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТТГ Плюс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТТГ ПлюсПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗИ И ПНЕВМОТРАНСПОРТ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ


Изсушители
Гранулатори
• Чилъри
• Терморегулатори
• Софтуер winfactory 4.0
за управление и контрол на
производствения процес

Гравиметрични и обемни
дозатори за материали,
мастербачи и адитиви

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ,
ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕДГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ,
ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ


TTG PLUS Ltd.
1700 София
бул. Симеоновско шосе 106
Т. 02 860 1251, Ф. 02 860 1270
e-mail: tt@tt-bg.com
www.tt-bg.com


Top