ТУ-София, проф. дтн инж. Георги Михов: Българските инженери са търсени зад граница заради качественото обучение

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1/2016 > 29.02.2016

ТУ-София, проф. дтн инж. Георги Михов: Българските инженери са търсени зад граница заради качественото обучение | Инженеринг ревю, снимка 1
ТУ-София, проф. дтн инж. Георги Михов: Българските инженери са търсени зад граница заради качественото обучение

проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на Технически университет - София, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми проф. Михов, през 2015 г. Технически университет-София отбеляза своя 70-годишен юбилей. Много или малко са те през Вашия поглед?
За мащабите на световното и европейското образоване, където има университети с повече от 400-годишна история, 70 години за един университет са просто детска възраст. За рамките на България обаче, за нейната нова история, това е период, който дава възможност университетът да се изяви като лидер в европейското и световно образователно пространство.

Всъщност това е един период на възмъжаване и утвърждаване, период, който, с радост можем да кажем, е съпътстван от непрекъснат възход. Започвайки от един малък факултет преди 70 години, разраствайки се до най-голямото висше техническо училище в България, ние всъщност сме се утвърдили като институция, която всички в образователното пространство уважават и чиито ценности и партньорство биха искали да споделят.

Какво прави Техническия университет предпочитано място за студентите толкова години - традиции, актуални технологии или нещо друго?
Мога да кажа, че студентите са привлечени от изброените неща дотук, както и от някои допълнителни, абстрактни фактори. Нека първо да кажа, че за тези 70 години от Университета са излезли повече от 130 хиляди инженери, специалисти, които са намерили добра реализация не само у нас, но и в много страни по света. Това в голяма степен е формирало нашия авторитет. А потомците на тези инженери на практика са закърмени с този авторитет. На второ място, всепризнато е, че в областта на висшето техническо образование ние имаме най-големи възможности.

Непрекъснато извършваме стиковка на нашите учебни планове и програми с бизнеса, благодарение на което осигуряваме много добра реализация на тези, които завършват. На трето място, това е качеството на образователния процес, който прави нашите дипломи абсолютно разпознаваеми в световното пространство. Нашите завършващи студенти нямат никакви проблеми с признаването на своите дипломи, благодарение на което могат спокойно да продължат образованието си в чужбина, както и да намерят своята професионална реализация. Нещо повече, чуждите фирми, особено тези зад граница, търсят български специалисти именно поради факта, че тяхното обучение е много качествено и те много бързо се адаптират към конкретните условия в съответната фирма.

Партньорството с бизнеса е от голямо значение за академичната общност, а ТУ-София е добър пример за това. В каква посока би могло да бъде развивано то?
Ние работим с бизнеса в няколко насоки. Едната е свързана с координирането на текущите учебни планове и програми, като по тяхна заявка въвеждаме отделни дисциплини или отделни модули в съществуващи дисциплини. Освен учебно заведение, ние сме и организация, извършваща изключително голяма научноизследователска дейност. Имаме много добре развит кариерен център, в който към момента са регистрирани около 97 български фирми. Ние извършваме и т. нар. поръчково обучение. Когато дадена фирма поиска да й бъдат обучени специалисти в определена област, тя заявява пред нас своите изисквания, а ние осъществяваме такова обучение.

Освен че ние се адаптираме към бизнеса, той ни помага с провеждането на стажове и практики на наши студенти, като практическото обучение на нашите студенти става в техните предприятия. Това на практика е съобразено както с техните конкретни нужди, така и с потребностите на студентите за придобиване на практически умения и навици.

Какви са непосредствените Ви планове и цели за развитие на Университета? Какво бихте си пожелали?
Преди всичко си пожелаваме много здраве, защото имаме още много работа. Истината е, че имаме едно много добро наследство, което трябва непрекъснато да се защитава и обогатява. Това е наш дълг. Тъй като е необходимо материалната и учебната база да се поддържат на високо съвременно ниво, трябва именно там да насочим нашите усилия. Това, разбира се, не може да стане без помощ. Правим изключително много в посока на това да участваме в европейските проекти, свързани с образованието.

Стремим се да разширим връзките си с другите университети по линията на обмен на преподаватели и студенти, по линията на съвместна научноизследователска дейност, защото това ни дава възможност да си сверим часовника и да бъдем в крак с времето. Колкото повече разширяваме тази си дейност, толкова повече са гаранциите, че нашият университет ще запази лидерската си позиция не само у нас, но и в регионален мащаб.Ключови думи: Технически университет – София, ТУ-София, проф. дтн инж. Георги МиховTop