РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > ТувиТуви, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТувиАпаратура за лаборатории, ядрени централи, правителствени и военни учреждения, медицински заведения. Изпъкват продуктите за ядрена спектроскопия и радиационна защита. Thermo задава международните стандарти за активна (Siemens) и пасивна (Harshaw) дозиметрия. Harshaw 6600 Plus Автоматичен TLD четец от типа ВСИЧКО В ЕДНО. Автоматично калибриране. Едновременни целотелесни измервания (бета, фотони и неутрони), накрайникова дозиметрия и контрол на околната среда. Пести финанси и пространство. Превишава изискванията на IEC, ISO и ANSI. EPD Mk2 Електронен персонален дозиметър. Работи самостоятелно или като част от система за дозиметричен анализ на основата на модерен хардуер и софтуер. Важни характеристики са: стандартна батерия, мултидетекторна тенхология, не се влияе от електромагнитни смущения. EPD N2 Дозиметър за гама-неутрони. Диапазон 20keV-10MeV (фотони); от топлинни (0.025eV) до 15MeV (неутрони). Работи безпогрешно в смесени гама / неутронни полета. Пряко изобразяване на Hp(10) за неутрони и за фотони. Универсално приложение. АА батерия. Harshaw 4500 Ръчен TLD четец за прочитане на разнообразни TLD дозиметри. Работи с горещ газ и нагрява плакети за прочи-тане на TLD карти, чипове, пръстени и немонтирани дозиметри в две позиции едновременно. Сериен интерфейс и външен PC. Работи със софтуер WinREMS. TLD дозиметрия Картови дозиметри (2, 3 или 4 TLD елемента) в алуминиеви карти и монтирани в екранирани филтродържатели; EXT-RAD дозиметри с 1 или 2 чипови дозиметри с баркодове; DXT-RAD дозиметри – гореща или студена стерилизация; TL-100/TL-700 с индивидуални баркодове. Пловдив 4002, бул. Свобода 27, тел: 032/ 643 158, факс: 032/ 643 568 info@tuvi-bg.com, www.tuvi-bg.com ТУВИ ЕООД


Top