Tyco пред структурни промени

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2006

Tyco обяви намеренията си да раздели бизнеси си в три независими акционерни компании, съобщи Стефан Боюклиев от Tyco Electronics Raychem, представителство на компанията в страната. Компаниите са - Tyco Electronics, водещ производител на пасивни електронни компоненти; Tyco Health Care, с дългогодишни традиции в областта на медицинската техника, и Tyco International, многопрофилна компания, специализирана в областта на разработването на системи за сигурност и противопожарна охрана, а също така разработки в областта на индустриалната инфраструктура и услуги.

"За последните няколко години постигнахме огромен напредък в интегрирането и развитието на бизнеса ни, което доведе до създаването на мощна финансова структура. Мислейки за бъдещето, считаме, че най-доброто решение за развитието на компанията включва разделянето й в три независими фирми. Това ще осигури на всяка от фирмите самостоятелността да оползотвори най-пълно потенциала и ресурса си, както и да фокусира усилията си върху ключовите си цели", заявява Том Линч, изпълнителен директор на Tyco Electronics.

"Уверени сме, че като независима акционерна компания, Tyco Electronics ще може да се концентрира в удовлетворяване потребностите на клиентите ни, както и да разшири бизнеса и продуктовото си портфолио, за да запази водещите си позиции в бранша", коментира по повод структурните промени в Tyco Йорген Громер, президент на Tyco Electronics.
Top