UFS - Подподови системи

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4/2018 • 15.06.2018

UFS - Подподови системи

 

Продуктовата група "UFS - Подподови системи" на ОБО представлява обширна програма от конструктивни решения за кабелна инфраструктура в пода. Според това дали помещението е със суха или мокра поддръжка на пода, вида настилка, нейната дебелина, видът на замазката и степента на натоварване, съществуват различни варианти за подовата електрическа инсталация. Те включват и необходимостта например от бърза и лесна промяна на заданията за функциониране. При избора на подова система често от значение са и редица естетични изисквания, които включват и избора на материал за настилка.

Съставна част на подподовите системи на ОБО са различните кутии за вграждане на контакти. Основен критерий за избора е подовата настилка. Значение има поддръжката на пода. Чрез правилния избор на кутиите за вграждане на контакти се гарантира, че електроинсталацията е защитена от проникването на влага, мръсотия и предмети.

Важна част от подовата инсталация са подовите канали. Според нуждата от приложение те представляват например покрита със замазка система и отворена подравнена със замазката система. Първият вид представлява вградена в пода инсталация, която може да разполага с ревизионни кутии и кутии за контакти. При втората вграждането в пода предполага възможност за отваряне на системата с цел промяна или допълнително оборудване на съществуващата инсталация. Съществуват и други видове, като например надподовата канална система, която се използва при вече готова подова мазилка. Такива са случаите на саниране на сгради, където не са възможни много конструктивни промени.

Важно е да споменем, че подподовите системи на ОБО предлагат изключително гъвкави решения и богато разнообразие от възможности за приложения. Различните подови кутии са подходящи за разнообразни настилки, различна дълбочина на пода и настилката, варианти за натоварване, поддържане, форма и естетически вид. Те могат да бъдат оборудвани с богат набор от контакти за електрическата инсталация и инсталацията за пренос на данни. С подподовите системи на ОБО инсталацията е сигурна, обезопасена, надеждна и изпълняваща най-високи изисквания за естетика. От началото до самия й край ОБО разполага с рационално решение за всеки неин елемент.


 

Top