РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 8, 2018 > РЕКЛАМИ В брой 8, 2018 > Улмер ДМУлмер ДМ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Улмер ДМULMER DM
www.ulmer.bg

Изключителен
представител за България
ROLLIX®

РОТОРНИ МАШИНИ С ПРИЛОЖЕНИЕ
В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ

• пещи
• издуване
• изплакване
• пълнене
• затваряне
• етикетиране

Големите диаметри и тънкия профил са главните характеристики на тези лагери.
Търкалящите лагери на "ROLLIX" са много добре познати в света
с възможността за постигане на най-високи скорости на въртене и постоянен контрол
на температурата при 24 часова работа. Нашето качество осигурява много лесна поддръжка.
Всеки ден търкалящите лагери на "ROLLIX" произвеждат милиони бутилки в целия свят!

УЛМЕР ДМ ООД
София 1360
ул. Адам Мицкевич 4а
T. 02/ 8270 561, 8270 277, 9259 951
F. 02/ 8273 354
e-mail: office@ulmer.bg


Top