РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Унисист ИнженерингУнисист Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Унисист Инженерингуреди и системи за автоматизация 1756 София, ж.к. Дървеница, бл. 15, Вх. Г, ет. 1, тел.: 02/ 886 12 03, 886 05 62, 886 32 37 факс: 02/975 12 36, е-mail: office@unisyst.bg, www.unisyst.bg АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ за калибриране на средства за измерване •Шублери (дълбокомери и високомери)до 200 mm •Микрометри (микрометрични дълбокомери и високомери) до 200 mm •Щрихови мярки за дължина (ленти и ролетки) 30 m •Материални мерки за дължина 1 m •КАЛИБРИРАНЕ НА БАРОМЕТРИ • Волтметри за постоянно и променливо напрежение (до 1000 V) • Калибратори за постоянно и променливо напрежение (до 1000 V) • Амперметри за постоянен ток и променлив ток (от 20 Нг до 10 кНг, 20 А) • Амперклещи (до 1000 А) • Калибратори на постоянен ток и променлив ток (до 20 А) • Омметри за постоянен ток 100 МW • Мегаомметри до 1 ТW • Мерки за елекрическо съпротивление до 100 МW • Честотомери до 10 кHz • Измерители на капацитет 50 µF • Измерители на индуктивност 100 mH • Еднофазни средства за измерване на активна, реактивна и пълна мощност и енергия (постоянен и променлив ток) • Средства за измерване и задаване на вакуум и налягане (от минус 1 bar до 60 bar) • Термометри (цифрови, аналогови и течностни (от минус 50°С до 600°С) • Резисторни и електрични термопреобразуватели • Вторични преобразуватели с вход унифициран електрически сигнал

Top