РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > УНИСИСТУНИСИСТ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УНИСИСТУНИСИСТ уреди и системи за автоматизация София 1756, жк. Дървеница, бл. 15, вх. Г, ет. 1, тел.: 02/886 1203, 886 0562, факс: 02/975 1236 e-mail: office@unisyst.bg www.unisyst.bg акредитирана лаборатория за калибриране на средства за измерване калибриране на барометри Волтметри и калибратори за постоянно и променливо напрежение (до 1000 V) Амперметри за постоянен ток и променлив ток (от 20 Hz до 10 kHz, 20A) Амперклещи до (1000 А) Калибратори на постоянен ток и променлив ток (до 20А) Омметри за постоянен ток 100 М и мегаомметри до 1Т? Мерки за елекрическо съпротивление до 100 М? Честотомери до 10 kHz Измерители на капацитет 50 ?F и измерители на индуктивност 100 mH Еднофазни средства за измерване на активна, реактивна и пълна мощност и енергия Средства за измерване и задаване на вакуум и налягане (от минус 1 bar до 60 bar) Барометри Термометри, резисторни и електрични термопреобразуватели (от минус 50°С до 600°С) Вторични преобразуватели с вход унифициран електрически сигнал

Top