РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Унисист, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УнисистАКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ: Да извършва калибриране на : • Волтметри за постоянно и променливо напрежение ( до 1000 V ) • Калибратори за постоянно и променливо напрежение ( до 1000 V ) • Амперметри за постоянен ток и променлив ток ( от 20 Hz до10 kHz, 20A ) • Амперклещи до ( 1000 А ) • Калибратори на постоянен ток и променлив ток ( до 10 А ) • Омметри за постоянен ток 100 МΩ • Мегаомметри до 1ТΩ • Мерки за елекрическо съпротивление до 100 МΩ • Честотомери до 100 kHz • Измерители на капацитет 50 μF • Измерители на индуктивност 50 mH • Еднофазни средства за измерване на активна, реактивна и пълна мощност и енергия (постоянен и променлив ток) • Средства за измерване и задаване на вакуум и налягане от минус 1 bar до 60 bar • Термометри ( цифрови, аналогови,течностни и радиационни) от минус 40°С до 1100°С • Резисторни и електрични термопреобразуватели. • Вторични преобразуватели с вход унифициран електрически сигнал. • Барометрично налягане ( БАРОМЕТРИ ). • Шублери. • Микрометри (микрометрични дълбокомери и високомери). • Щрихови мерки за дължина (ленти и ролетки) до 30 m. • Материални мерки за дължина АКРЕДИТИРАНА СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006 Заповед № 1348/25.10.2012. БСА рег. № 1ЛК Срок на валидност: 30.10.2016 г. уреди и системи за автоматизация 1756 София, ж.к. Дървеница, бл. 15, Вх. Г, ет. 1, тел.: 02/ 886 12 03, 886 05 62, 886 32 37 факс: 02/975 12 36, е-mail: office@unisyst.bg, www.unisyst.bg

Top