Унистър, Александър Йорданов: Унистър предлага разнообразни решения на Coperion Ktron за полимерната промишленост

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2014

Фирма Унистър предлага на българския пазар решенията на компанията Coperion Ktron. Продуктовата серия подаващи устройства на американската компания включва системи с обемно и гравиметрично дозиране, теглови ленти и масови разходомери за твърди насипни вещества и течности, както и свързания с тях контрол на партидните и постоянни приложения.

Тези захранващи устройства се използват в химическата, хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, както и в индустрията с препарати и пластмаси.
Смесителният екструдер например представлява четири К2 системи за гравиметрично дозиране, захранващи различни видове смоли и добавки в смесителен екструдер за производството на видове каучук, използвани в автомобилната промишленост.

Coperion Ktron предлага пълна гама от дозиращи устройства, системи за пневмотранспорт, както и свързаните с тях компоненти – вакуумен приемник, въздуходувка, силоз, вентил превключвател, изсушаващо устройство и смесители, допълващи се от ротационни затвори Aerolock и други.

Тези системи разполагат с голям брой възможности за настройка и програмиране с цел прецизно измерване и мащабиране, възможност за разтоварване от камиони и автомотриси, захранване на подаващото устройство и съхранение до момента на продукция. Новост в прoграмата на Coperion Ktron представляват гама машини за опаковане на насипни продукти. Приложими са в промишлености, занимаващи се с пластмаси, смеси, химични материали и други.Ключови думи: Унистър, Coperion Ktron, дозиране, смесителен екструдер, полимерна промишленостЕКСКЛУЗИВНО
Top