РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 3, май 2022 > РЕКЛАМИ В брой 3, 2022 > УнистърУнистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УнистърПРЕЦИЗНОСТТА НЕ Е СЛУЧАЙНА!

GreCon MOISTURECONTROL
Безконтактно измерване на влажността
на линия с инфрачервена технология

GreCon MM 6000
Проникващо вградено измерване
на влага с микровълнова технология


София 1421
ул. Крум Попов 75, ет. 3
тел.: 02/963 27 99, 963 39 13
факс: 02/963 42 71
e-mail: office@unister.bg
www.unister.bg

 

 


Top