РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 1, февруари 2020 > РЕКЛАМИ В брой 1, 2020 > УнистърУнистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УнистърДОЗАТОРИ И СИСТЕМИ ЗА ПНЕВМОТРАНСПОРТ


• Точните решения за работа с широка гама от
съставки. От шоколадови бисквити до
фибростъкло, от прахове до течности,
Coperion K-Tron предлага правилните дозатори
за всеки материал.
Продуктовата линия включва:
обемни дозатори, дозатори със загуба на тегло,
лентови дозатори, измерватели за масови
потоци, както и всички свързани механизми за
непрекъснати и партидни процеси.
• Най-съвременните системи и компоненти за
пневмотранспорт на насипни материали за
нуждите на различните индустрии

УНИСТЪР ООД
София 1421
ул. Крум Попов 75, ет. 3
тел.: 02/963 27 99, 963 39 13,
факс: 02/963 42 71
e-mail: office@unister.bg
web: www.unister.bg


Top