РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Унистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УнистърУНИСТЪР ООД

СЕРТИФИЦИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

> Екструдери, пелетизатори
и спомагателно оборудване

> Системи за обемно
и гравиметрично дозиране

> Пневмотранспорт

> Манипулиране
на материали

УНИСТЪР оод
София 1421
ул. Крум Попов 75, ет. 3
тел.: 02/963 27 99, 963 39 13,
факс: 02/963 42 71
e-mail: office@unister.bg

www.unister.bg


Top