РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Унистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УнистърПелетизатор и екструдер от COPERION

Типични области на приложение:
> Храна и лакомства за домашни любимци, храна за рибки
> Брашна и нишестета
> Зърнени закуски и снаксове
> Процеси на капсулиране
> Сладкарски и захарни изделия
> Заместители на месо, текстуриран протеин
> Биоразградими продукти


УНИСТЪР ООД
София 1421
ул. Крум Попов 75, ет. 3
тел.: 02/963 27 99, 963 39 13,
факс: 02/963 42 71
e-mail: office@unister.bg

www.unister.bg


Top