РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 3, май 2024 > РЕКЛАМИ В брой 3, 2024 > УнистърУнистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2024

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УнистърПРЕЦИЗНОСТТА НЕ Е СЛУЧАЙНА!

GreCon MOISTURECONTROL

Безконтактно измерване на влажността
на линия с инфрачервена технология

GreCon MM 6000

Проникващо вградено измерване
на влага с микровълнова технология


София 1421, ул. Крум Попов 75, ет. 3
тел.: 02/963 27 99, 963 39 13
факс: 02/963 42 71
e-mail: office@unister.bg

www.unister.bg


Top