РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2010 > УнистърУнистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Унистърфилтриращи материи и елементи ПРОМИШЛЕНИ ВАКУУМНИ ИНСТАЛАЦИИ прахоуловители Унистър ООД София 1421 бул. Свети Наум 10, бл. Б тел.: 02/963 27 99, 963 39 13 факс: 02/963 42 71 alexyor@techno-link.com www.unister.bg мобилен почистващ възел вакуумен товарач

Top