РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Унистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УнистърНепрекъснат процес на производство на паста за зъби с дозиращите системи на K-Tron Схема на производството 1. Дозиране на прахообразнен материал 2. Дозиране на течност 3. Секция за смесване 4. Вакуумен обезвъздушител 5. Хомогенизатор Етапи в смесването на прахообразен материал и течност - Пълнене на прахообразнен материал чрез K-Tron дозатори и P-Series транспортьори - Дозиране на течност, използвайки LIW K-Tron дозатори - Смесване на прахообразнен материал посредством технологията на Romaco Fryma Koruma - Деаерация посредством FK Dearator - Хомогенизиране с FK Homogenizer Унистър ООД София 1421 ул. "Крум Попов" 75, ет.3, тел.: 02/ 963 27 99, 963 39 13 факс: 02/ 963 42 71 e-mail: office@unister.bg

Top