РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Унистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УнистърОткриване и гасене на искри Защита на оборудване Измерване на дебелина Измерване на влага Измерване тегло на единица площ Измерване на плътност на профил Посетете ни на МТП Пловдив 2012 - 11F6 Унистър ООД София 1421, ул. "Крум Попов" 75, ет.3, тел.: 02/ 963 27 99, 963 39 13; факс: 02/ 963 42 71 e-mail: office@unister.bg www.unister.bg

Top