РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Унистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Унистър„K-Tron” К2-МL-T60 е систе- ма за гравиметрично дозиране, захранваща съставки в непре- къснат смесителен цикъл за производството на тесто, из- ползвана в промишлеността за тестени изделия и печива. K4G система за непрекъснато смесване Системи за гравиметрично смесване на сухи насипни материали, когато точност- та в теглото е от решаващо значение. Изпомпващи подавателни устройства Волуметрични и гравиметрични дозира- щи помпи за непрекъснато подаване на вещества. Унистър ООД София 1421 бул. Свети Наум 10, бл. Б, тел.: 02/ 963 27 99, 963 39 13 факс: 02/ 963 42 71 e-mail: alexyor@techno-link.com www.unister.bg

Top