РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Унистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Унистър• Дозиращи устройства и системи за пневмотранспорт. • Обемни и гравиметрични дозиращи помпи за непрекъснато подаване на материали. • Системи за гравиметрично дозиране. • Системи за гравиметрично смесване на сухи насипни материали. Унистър ООД София 1421, ул. Крум Попов 75,ет. 3, тел.: 02/963 27 99, 963 39 13, факс: 02/963 42 71, office@unister.bg, www.unister.bg

Top