РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Унистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УнистърФилтриращи елементи

Филтриращи елементи, произведени в България.
Производствената гама включва основно ръкавни, джобни и патронни филтри, а също и специални модели по поръчка на клиента , подходящи за всички промишлености с приложение на прахоуловители или филтри за отделяне на твърда от течна фаза. Филтриращите материи се внасят от най-добрите световни производители, а изработването на филтриращите елементи се извършва в София.

УНИСТЪР оод
София 1421, ул. Крум Попов 75, ет. 3, тел.: 02/963 27 99, 963 39 13,
факс: 02/963 42 71, e-mail: office@unister.bg, web: www.unister.bg


Top