РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Унистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УнистърУНИСТЪР ООД

Текстилни
въздуховоди

Комплектна система
въздуховоди QF*
от поцинкована
листова стомана

София 1421, ул. Крум Попов 75, ет. 3, тел.: 02/963 27 99, 963 39 13,
факс: 02/963 42 71, e-mail: office@unister.bg, web: www.unister.bg


Top