Унитех домакин на семинари за EuroSMC

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

Представена бе нова апаратура за изпитване и настройка на релета MENTOR

Поредица от семинари за EuroSMC организира упълномощеният им дистрибутор за България - фирма Унитех. Събитията се проведоха на 5, 6 и 7 февруари 2007 г. Гости на първата презентация, която се проведе в сградата на Научно-техническите съюзи в столицата, бяха специалисти от електроразпределителните дружества в страната, ЧЕЗ Лабораторис, БТК, Кремиковци, Камарата на електротехниката в България, акредитирани лаборатории, органи за контрол, БИМ - ГД НЦМ, БИМ - ГДМИУ, както и от Мини Марица Изток, Столичен електротранспорт, Газстроймонтаж и др. Втората презентация бе огранизирана специално за инженери, работещи в атомната електроцентрала в Козлодуй. Събитието бе уважено от представители на цехове Електрооборудване, ОРУ, БПС и отдел Метрологично осигуряване на АЕЦ Козлодуй. На 7 февруари презентацията се проведе в сградата на Централното управление на Националната електрическа компания (НЕК). Събитието привлече вниманието на специалисти от НЕК и ЕСО.

В рамките на семинарната програма бе разгледана историята, структурата и производствената специализация на EuroSMC. "Компанията е производител на измервателна и контролна апаратура за проверка, тестване, изпитване и анализ на релета и релейни защити, прекъсвачи, трансформатори и поддръжка на подстанции. Продуктовото портфолио на компанията включва и товарни устройства с приложение в енергетиката - при производството, преноса и разпределението на електроенергия, както и във всяка друга област на индустрията - машиностроене, преработваща, металургия, химическа промишленост, фармацевтика и други", заяви д-р инж. Георги Милушев, председател на Унитех.

"По време на презентацията бяха представени системи за проверка, тестване, изпитване и анализ на релета и всички видове моно- и трифазни релейни защити на прекъсвачи и трансформатори. Акцент в разгледаните технически изделия бе поставен върху най-новото поколение апаратура - трифазната система за изпитване и настройка на релета и релейни защити - MENTOR", коментира инж. Борис Йорданов от Унитех.Ключови думи: SMCTop