Универсална кръглошлифовъчна машина с ЦПУ STUDER favoritCNC

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2014

Новата кръглошлифовъчна машина с ЦПУ STUDER favoritCNC за комплексна външна и вътрешна обработка на една установка, с едно затягане, поставя нов акцент при средно големите кръглошлифовъчни машини STUDER. Заедно с високата прецизност на изпълнението тя печели доверието Ви с отлично съотношение Цена/Качество.

Машина favoritCNC се базира на доказалите се във времето висококачествени модули на STUDER, както и на машинната основа от GRANITANТ S103 (минерална отливка), която поглъща вибрациите и е нечувствителна спрямо краткотрайни температурни колебания. Така favoritCNC демонстрира висока прецизност и типичното високо качество на кръглошлифовъчните машини на STUDER.

Направляващите за надлъжната и напречната шейна са формовани монолитно, директно в леглото на машината и са покрити с устойчив на износване при плъзгане защитен слой GRANITANТ S200, който осигурява изключително висока точност на преместване по осите при високо допустимо натоварване в целия скоростен диапазон.

Ос B е с хиртов съединител със стъпка през 2.5°и може да се завърта ръчно от -15° до +195°, с което машината за секунди се пренастройва от 0° за работа под ъгъл от 30°. 

Скоростта на въртене на стабилната шлифовъчна глава с интерфейс МК 5 е в дипазон 1-1´500min-1. Задното седло е със захващащ конус MK4 и разполага с ход на ствола от 35 mm.

Машината е оборудвана с напълно затворена работна зона, с електронно контролирана плъзгаща се врата  и отговаря на изсикванията за съответствие по всички европейски норми със знак CE.

Благодарение на практически ориентирания Софтуер за шлифоване на Studer с доказалия се алгоритъм за визуализирано с икони програмиране "Pictogramming", дори потребители с малък професионален опит могат бързо да се научат да използват машината оптимално. Операторът подрежда един след друг отделните цикли на шлифоване, а управлението само генерира ISO код.

FavoritCNC разполага с пълния набор от необходими основни функции. Машината се обслужва лесно и въпреки това предлага многобройни възможности на приложение.

Функции:
•Външно и Вътрешно шлифоване
•Детектор за начален контакт
•Измерване по време на процеса
•Сонда за нулева референция по ос Z
•Динамично балансиране
•Програмиращ Software за шлифованe StuderGRIND

Технически данни:
•Разстояние между центрите: 650/1000 mm
•Височина на центрите: 175 mm
•Макс. тегло на заготовката: 80 kg
•Външен шлифовъчен диск: 500 x 63 (80) mm
•Задвижваща мощност: 9 Kw

Top