РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Уотър инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Уотър инженерингФирма Уотъринженеринг ООД (WATERENGINEERING Ltd) е частна фирма специализирана в областта на водите и околната среда, създадена през 1991 г. Фирмата извършва: Мастер планове, прединвестиционни проучвания, работни проекти; Водоснабдителни и канализационни системи; Пречиствателни станции за отпадъчни води; Пречиствателни станции за природни води; Консултантски услуги, техническа помощ, предоставяне на експерти Качество, стабилност, професионализъм и динамично развитие са гаранция за постигането на високи резултати “УОТЪРЕНЖИНЕЕРИНГ” ООД WATERENGINEERING Ltd София 1680, ул. “Борово” 52, вх.Г, офис 7 тел./факс +359 2 858 18 81, мобилен тел. +359 88 999 22 00 e-mail: office@waterengineeringltd.com e-mail: waterengineering@gmail.com www.waterengineeringltd.com


Top