Условия за ползване


Настоящите Правила и условия за ползване на Интернет услуги уреждат отношенията между Engineering-Review.bg и всяко лице, ползващо Интернет страницaта Engineering-Review.bg.

Engineering-Review.bg си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст. Ваше е задължението да преглеждате този текст за промени.

 

Всички елементи на съдържанието на тези Интернет страници, включително дизайн, софтуерни програми, текст, база данни, снимков материал, графики и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД.

Използването им без изрично разрешение от ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД е нарушение на закона.

 

Engineering-Review.bg е уебсайт, предоставящ разнородна информация - статии, новини, видео, изображения, текстове, фирмени публикации, реклами. Услугата, предоставяна от Engineering-Review.bg, се предлага "във вида, в който е" и ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на уебсайта.

 

На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на сайта, включително без ограничение,

 

- да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиента не е дал разрешение за достъп,

- да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация,

- да се опитват да се намесват с услуги предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, претоварване на трафика, разрушаване на информацията,

- да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на страницата.

 

Участниците на сайта носят пълна отговорност за публикуваната/предоставената от тях информация на уебсайта. Те се съгласяват да не публикуват текстове и/или изображения с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

 

Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата може да завърши с подвеждането под гражданска или криминална отговорност.

 

За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Новият брой 6/2019

брой 6-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

НАШИТЕ ИЗДАНИЯ

Издания за индустрия

Engineering Review Magazine
Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия

South-East European Industrial Market

South-East European INDUSTRIAL market (SEEIM) - регионалното списание за индустрия

Bulgarian Technical Catalogue 
БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ КАТАЛОГ - каталогът на техническите фирми у нас

IndustryInfo.bg
IndustryInfo.BG - индустриалният портал на България

 

Издания за енергетика

Energy Review Magazine
Енерджи ревю - списанието на българската енергетика

EnergyInfo BG
Енерджи Инфо БГ - Кой кой е в българската енергетика?

 

Издания за сградни инсталации

TD Installations Magazine

сп. ТД Инсталации - българското списание за сградни инсталации

 

Издания за екология

Ecology&Infrastructure Magazine

сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА - българското списание за екология, екоинженеринг и инфраструктура


Top