Успехът е от мениджмънт, мотивираност и лоялност

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

инж. Дичко Прокопиев, главен изпълнителен директор на Енемона пред сп. Инженеринг ревю

Господин Прокопиев, петнадесет години успешно развитие е сериозен стаж за български бизнес и сравнително кратък период от гледна точка на европейските традиции. В каква посока ще продължите напред?

Ще продължим да развиваме и усъвършенстваме дейностите, с които се занимава Енемона. Работим в посока непрекъснато повишаване квалификацията на ръководните и изпълнителските кадри на фирмата. Приоритет за нас е внедряването на съвременни технологии със съответната екипировка и оборудване. И за в бъдеще ще продължаваме последователно да търсим резерви за увеличаване на ефективността и качеството си.

"Трънлив" ли бе досегашният път на Енемона, г-н Прокопиев?

Пътят на всички български фирми, които правят реален и съзидателен бизнес в България, не е лесен, но това е въпрос на личен избор. Когато има екип от съмишленици, посветени на достойна цел, трудностите, които трябва да се преодоляват, са предвидими и няма място за оплакване. Постиженията и успехите се извоюват с много труд, себеотдаване и предприемчивост.

Как възприемате конкуренцията от страна на големите западни инженерингови фирми, на която скоро ще бъдем свидетели - като стимул или заплаха?

Енемона и в момента поддържа изключително добри партньорски взаимоотношения с редица западни инженерингови компании. Стабилните позиции на компанията на българския пазар, както и добрата репутация, с която се ползваме, ни правят желан бизнес партньор за български и чужди инженерингови фирми.

Къде е мястото на българския инженерингов бизнес - само в страната или и в други региони от света? Как бихте оценили качеството на българския инженерен труд?

Това е въпрос на индивидуална бизнес преценка и възможности на всяка организация. Мисля, че има достатъчно примери за успешно реализирани проекти от български инженерингови компании в чужбина, което е доказателство не само за наличието на висок професионализъм от страна на българския инженерингов бизнес, но и на факта, че българските инженерингови фирми са високо ценени от страна на чуждите инвеститори.

Каква според вас е формулата на успеха във вашия бранш - като търговска политика, маркетингова стратегия, човешки ресурси...?

Успехът на една фирма е по-скоро съвкупност от добър мениджмънт, добра квалификация и мотивираност на служителите, съобразяване с конюнктурата на пазара, поддържане на коректни и лоялни отношения с партньорите.

Разкажете за най-голямата си професионална гордост от изминалите петнадесет години?

Гордост е много силна дума, която аз не използвам. Мога да кажа, че съм удовлетворен от успешната реализация на редица мащабни и отговорни проекти в ядрената и конвенционалната енергетика, тежката промишленост и гражданското строителство. Удовлетворен съм и от стотиците млади кадри, които израснаха в нашите редици и вече успешно работят като специалисти или ръководят поделения и обекти на компанията.
Top