Устойчиво развитие на минерално-суровинния сектор

БизнесСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2014

Материалът представя позицията на инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара, по повод устойчивото развитие на компаниите в бранша. В статията е включен обзор на дейността на едно от двете сертифицирани по доброволния стандарт за устойчиво развитие дружества – Дънди Прешъс Металс Челопеч, както и информация за провелия се Европейски минен бизнес форум през м. септември в Пловдив.

 • инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара: Дойде моментът предприятията да тръгнат по пътя на устойчивото развитие
 • Дънди Прешъс Металс непрекъснато инвестира в екологосъобразни технологии
 •  

  Състоя се третото издание на Европейския минен бизнес форум
  На 29 и 30 септември т. г. в Пловдив се проведе третото издание на Европейския минен бизнес форум. Събитието, организирано от Българската минно-геоложка камара съвместно с Министерството на икономиката и енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии (Евромин), бе фокусирано върху актуални въпроси и иновативни практики за устойчиво развитие на бранша.

  В него се включиха повече от 200 представители на бизнеса, концесионери, отговорните за бранша български и европейски институции, академични, научни и неправителствени организации от редица европейски страни.

  Форумът беше открит от д-р Корина Хебестрайт, директор на Eвромин, и проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК. “Европейските минерални суровини се добиват и обработват при високи стандарти за устойчивост и безопасност”, заяви д-р Хебестрайт.

  Като част от програмата беше проведена и кръгла маса на тема “Важността на суровините за Европа. Интегриран подход за оценка на приоритетните област при определяне на предназначението на земите”.

  ЕКСКЛУЗИВНО
  Top