Устойчивото развитие на компанията е наш основен приоритет

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2016 > 31.03.2016

Фикрет Индже, председател на Надзорния съвет на Алкомет, пред сп. Инженеринг ревю | Инженеринг ревю, снимка 1
Фикрет Индже, председател на Надзорния съвет на Алкомет, пред сп. Инженеринг ревю

В интервюто си за сп. Инженеринг ревю през 2014 г. (5/2014) споделихте плановете си за навлизането на нови пазари на специализирани високотехнологични продукти. Как върви реализацията на тази идея?

Реализацията върви по план. В нашата индустрия разработването и внедряването на нови продукти е продължителен и сложен процес – до утвърждаването на ноу-хау и технология за производство има огромен труд по планиране, тестови партиди и лабораторни анализи. Можем да се похвалим, че преминахме през целия процес с алуминиевия финсток и вече сме в експанзия на продажбите с този вид продукти. Що се отнася до другите ни разработки, те са на различни етапи – от експериментална технология до пробни мостри за клиенти. Доволни сме от прогреса ни досега.

В началото на т. г. Алкомет бе удостоена с награда за устойчиво развитие и иновации. Какво е значението на тази награда за Вас като ръководител и за дейността Ви като цяло?
Да получиш признание за труда си винаги е приятно. Приемаме я като оценка на непрекъснатите ни усилия за усъвършенстване и стимул да даваме най-доброто от себе си. Истински важното е това, което правим всеки ден и за което работим. Искаме да надграждаме постигнатото и се фокусираме върху това.

Какви по Ваше мнение са мотивите именно управляваната от Вас компания да бъде отличена?
Надявам се, че политиката ни и усилията ни за развитие си личат и именно това би бил единственият приемлив за мен мотив за наградата.

В предишния ни разговор заявихте, че непрекъснато се стараете да повишавате енергийната ефективност и да поддържате високо ниво на автоматизация на производството ви. Какви дейности в тази посока реализирате към момента?
Фокусът на усилията ни е към непрекъснато повишаване на енергийната ефективност, ограничаване на вредните емисии в атмосферата и автоматизиране на системите за управление и контрол. От ограничаване на разходите за осветление и отопление до подмяна на нагревните системи на машините от електричество на газ – всичко това води до повишаване на енергийната ефективност. Работим по няколко проекта, но предпочитам да отчитам резултати пред намерения, така че засега няма да влизам в подробности.Ключови думи: Алкомет, алуминиев финсток, устойчиво развитиеTop