В Брезово стартира строителството на нова консервна фабрика

МашиниНакраткоСп. Инженеринг ревю - брой 9/2021 • 06.01.2022

В Брезово стартира строителството на нова консервна фабрика

АПК Брезово стартира строително-монтажните дейности за изграждане на нова консервна фабрика в Брезово с официална първа копка.
Общата стойност на проекта възлиза на 3 440 389,81 лв., от които 1 842 617,80 лв. са частно финансиране и 1 720 194,88 лв. субсидия. Проектът за Консервна фабрика Брезово се финансира от Държавен фонд земеделие по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи”.

Сред заявените цели на проекта са създаване на конкурентоспособно предприятие с висока производителност чрез закупуване и внедряване на модерно технологично оборудване, използване на висококачествени и безопасни селскостопански продукти чрез удовлетворяване на европейските изисквания за високи хигиенни условия на производство и труд, производство на висококачествена биологично сертифицирана продукция, въвеждане на иновации и повишаване на енергийната ефективност на предприятието и др.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top