В дългосрочен план се очаква миграция към обща търговска марка Eato

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2009

Инж. Асен Георгиев, мениджър продажби
на Моеллер Електрик България, пред сп. Инженеринг ревю

Господин Георгиев, отразява ли се придобиването на немската компания Moeller от американската корпорация Eaton върху бизнеса ви в България?
Бих искал да припомня на читателите на сп. Инженеринг ревю, че в края на миналата година бе сключен договор, отнасящ се до промяна на собствеността на корпорацията Moeller Group. Новият собственик на компанията е Eaton Corporation, в структурата на която Moeller заема стратегическо място в сегмента "Електрооборудване". Конкретно, по отношение на въпроса ви, бих искал да подчертая, че като вече наложена и добре позната марка, Moeller ще се предлага на българския пазар заедно с други реномирани марки, собственост на Еaton.
В каква посока се развиват интеграционните процеси, все пак?
Очакванията са интеграционните процеси да приключат в началото на следващата година, като неминуемо ще бъдем свидетели на промени, свързани най-вече с оперативната работа на компанията. По отношение продуктовата гама, клиентите ни могат да очакват нови предложения от Еaton, които, логично, не са били достъпни директно на българския потребител, до момента. За читателите на списанието ще повдигна "завесата", като кажа, че на първо време става въпрос за оборудване средно напрежение и шинни системи за сгради.
Мислите ли, че миграцията към обща търговска марка Eaton е възможна и в какъв период?
В съответствие с традициите на международните пазари, миграцията към обща търговска марка е логична. Затова бих казал, че в дългосрочен план вероятно ще бъдем свидетели именно на подобна маркетингова стъпка. В близките няколко години, обаче, марката Моеллер ще се предлага паралелно с останалите марки, принадлежащи към портфолиото на корпорацията Eaton.
Преди време Moeller продаде бизнеса си в областта на средното и високото напрежение. Сега, чрез Eaton ще се завърнете ли в този пазарен сегмент?
Твърдо, да. Една от първите насоки, в които ще работим, е налагане именно на продуктовата ни гама в областта на средното напрежение. Еaton притежава холандската компания Holec, водеща в този бранш, която е позната като разработчик на голяма част от съвременните технологии в областта. До края на настоящата 2009 г. продуктите на Holec ще бъдат достъпни и на българския пазар.
Как се отразява кризата на Eaton и Moeller?
В условия на глобална криза всички компании са засегнати. Като участници на този пазар, кризата се отразява и на компанията Moeller, за щастие, в по-малка степен от първоначалните ни прогнози, направени в началото на годината. Знаете, стартирайки от определени сектори, кризата обхвана цялата икономика. Компанията Moeller - и на международно, и на локално ниво, стои стабилно. Анализираме ситуацията с оглед оползотворяване на всички възможности, които кризата предлага.
Моеллер България стъпи директно в България доста по-късно в сравнение с някои от конкурентите си. Това позитив или негатив е, от гледна точка на днешната икономическа ситуация?
В настоящата пазарна ситуация не бих се ангажирал с твърда позиция по въпроса дали фактът, че Моеллер навлезе на пазара у нас няколко години по-късно от конкурентите си в бранша, е предимство или недостатък. Все пак, с голяма доза увереност бих заявил, че кризата определено ще окаже по-силно влияние на компаниите с по-голям пазарен дял. Позитивен ефект от кризата очаквам по-скоро от гледна точка на обстоятелството, че се налага фирмите да оптимизират работата си, както и да потърсят нови, по-добри решения за оцеляване в условия на криза.
Имайки силни позиции в апаратурата за ниско напрежение, какви са прогнозите ви за развитие на строителния сектор през тази и следващата година?
В настоящите условия нямаме сериозни основания да правим оптимистични прогнози за развитие, при условие, че строителният сектор е сред най-потърпевшите от кризата. Разбира се, през последните месеци изпълнението на много стартирани проекти бе възобновено, но като цяло инвестиционната активност рязко намаля. Това неминуемо ще доведе до регистриране на сериозен спад в строителния сектор през настоящата година, на годишна база.
Работите за глобална компания. Каква, според вас, трябва да е ролята на държавата ни, за да стимулира икономиката в следващите месеци?
Много се изговори и продължава да се дискутира по този въпрос, особено през последните месеци. Държавата е тази, която трябва да изиграе ключова роля за подпомагане на бизнеса, с оглед предотвратяване на фалита на много български фирми. Държавата има нелеката задача да запази икономиката на страната работеща.
Top