РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

В И Д ИНТЕРНАЦИОНАЛ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ В И Д ИНТЕРНАЦИОНАЛМеталорежещи инструменти Walter – Titex - Prototyp от В и Д Интернационал ЕООД В и Д Интернационал ЕООД 1407 София, ул. Д-р Борис Вълчев №20 тел: 02 862 42 13 и 0885 82 89 12 факс: 02 962 56 70 e-mail: office@vdinternational.com www.vdinternational.com

Top