РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

В И Д Интернационал, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ В И Д ИнтернационалВашият партньор в България
МТП - Пловдив | Палата 11 | Aвстрийски павильон
1407 София, ул. Д-р Борис Вълчев №20, тел: 02 862 42 13 и 0885 82 89 12, факс: 02 962 56 70, e-mail: office@vdinternational.com
www.vdinternational.com


Top