РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

В И В-ИЗОМАТИК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ В И В-ИЗОМАТИКLSIS e безспорен лидер в производството на честотни регулатори както за ниско, серия Starvert, така и за средно напрежение. Starvert са оптимално решение за управление на стандартни асинхронни двигатели в индустриални приложения - кранове, асансьори, металургия, автомобилостроене, вентилация, водосна- бдяване, преработка на отпадъчни води и други. Серията Starvert включва осем типа честотни регулатори, подходя- щи за различни приложения, гарантиращи енергоефективно и природосъобразно управление. честотните регулатори поддържат повечето комункационни интефейси и използват последните достижения в силовата електроника и софтуер. Starvert се предла- гат с мощност от 0.4 kW до 375 kW и освен вградените функции са разработени и голям набор от допълнителни модули за разширя- ване на функционалността. София 1680, ул. Пирин 40 А, тел.: 02/ 958 31 11; 439 05 09, факс: 02/ 958 22 70 e-mail: office@viv-isomatic.com, web: www.viv-isomatic.com

Top