В каква посока се развива индустриалното тестово и измервателно оборудване?

Измервателна техника • 07.02.2017

В каква посока се развива индустриалното тестово и измервателно оборудване?
В каква посока се развива индустриалното тестово и измервателно оборудване?

Дизайнерите на индустриално тестово и измервателно оборудване са изправени пред предизвикателството с ограничен бюджет и за ограничено време да проектират ефективни решения за тестване на все по-комплексни продукти и системи. За да отговорят на динамичните темпове на развитие на пазара, инженерите и разработчиците в областта залагат на иновативни технологии, които отговарят на изискванията и на по-сложните индустриални дизайни, без да увеличават себестойността на измервателното оборудване.

Многоядрени процесори и паралелни тестови системи
За да осигурят по-висока ефективност на тестовите и измервателни решения, без да удължават фазите на проектиране и производство, производителите на процесори разработват многоядрени процесори – с множество ядра на една интегрална схема. На тяхна база могат да бъдат изградени автоматизирани тестови приложения, които са в състояние да постигнат най-високата възможна ефективност посредством т. нар. паралелна процесорна обработка.

Много скъпоструващи измервателни инструменти
не разполагат с възможностите, дефинирани в най-актуалните стандарти в областта на измервателната техника. Причина за това са фиксираните интерфейс и фърмуеър, които не позволяват разширяване на функционалността им. Ето защо дизайнерите на тестово и измервателно оборудване все по-често залагат на софтуерно-дефиниран подход при проектирането. Той им позволява бързо и лесно да добавят нестандартни функции и потребителски интерфейси за специфични приложения към оборудването.

Софтуерно-дефинирани измервателни решения
Сред предизвикателствата пред индустриалните тестови и измервателни решения е фактът, че технологиите при тях не се обновяват толкова често, колкото устройствата и системите, които тестват. Функционалността на тези комплексни прибори на практика се определя от заложения в тях софтуер и именно поради това те все по-често са определяни като "софтуерно-дефинирани". Динамичното развитие при софтуерните платформи за тестово и измервателно оборудване днес позволява на дизайнерите да добавят нови функции към продуктите по-бързо и лесно от всякога.

Прибори, базирани на програмируеми логически матрици
Друга област от измервателната индустрия, която изживява бурен ръст през последните години, са системните инструменти за програмируеми логически матрици (Field Programmable Gate Array, FPGA). Все повече производители на тестово и измервателно оборудване интегрират FPGA матрици в модулни инструменти и дават на потребителите възможност да ги препрограмират съобразно конкретните приложения. Системните инструменти позволяват на проектантите бързо да конфигурират матриците, без да има нужда да генерират VHDL код за управление. С нарастването на комплексността на електронните устройства, тестовите и измервателни приложения стават все по-интегрирани в процеса на проектиране, а продуктовият фокус се измества към потребителски дефинираните измервателни решения.

Бум на безжичните стандарти
През последните години значителен ръст в измервателната индустрия бележат и радиочестотните и безжични приложения. Доскоро те принадлежаха към тясно специализирани области от измервателната техника, но това постепенно се променя с интегрирането на възможности за безжична свързаност във все повече устройства с различни приложни области. Скоро радиочестотните измервателни уреди вероятно ще са много по-широко използвани от някои прибори с общо предназначение като цифровите мултиметри например.

Все по-масовото използване на безжични решения
в различни индустриални приложения изправя тестовите инженери пред необходимостта да се запознаят задълбочено с протоколите за безжична комуникация и да са в крак с бързото въвеждане и утвърждаване на нови стандарти в областта. От помощ тук биха били универсални тестови платформи, които позволяват преконфигуриране за изпитване на съвместимост с различни безжични стандарти.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top