ЗММ България Холдинг, Васил Цанев: В машините си влагаме качество, традиции и ноу-хау

МашиниФирмени публикацииСпециален брой: Иновации в машиностроенето • 12.08.2022


Васил Цанев, изпълнителен директор на ЗММ България Холдинг, пред сп. Инженеринг ревю

Представете накратко дейността на ЗММ България Холдинг пред читателите ни.

ЗММ България Холдинг е част от групата на Индустриален Холдинг България – една от най-големите индустриални групи в България. Холдингът е създаден през 2001 г. и включва в състава си няколко производствени машиностроителни предприятия – ЗММ Сливен, ЗММ Нова Загора и ИХБ Метал Кастингс.

Предметът на дейност е проектиране и производство на универсални стругове, стругове с честотно регулиране на оборотите и цифрова индикация, тръбонарезни стругове и стругове с цифрово програмно управление (ЦПУ), принадлежности и резервни части за тях. Продукцията се продава успешно на клиенти от над 80 страни, в това число на високотехнологични пазари като САЩ, Германия, Италия, Турция, Русия, Южна Америка и много други.

Продуктите на ЗММ България са широко известни и добре приети сред крайните потребители по света и у нас. Намират успешна реализация в различни сектори на производството на детайли с различна степен на интензивност, както и в добивната промишленост, преноса на горива, ремонтни работилници, центрове за професионално техническо обучение и др.

ЗММ България е ангажирана във всяка стъпка от производствения процес, за да постигне високо качество, дълъг живот на машините и удовлетвореност на клиентите. В машините си влагаме качество, традиции и ноу-хау, с убедеността, че клиентът е наш партньор.

 

Какви технологични иновации могат да очакват клиентите на компанията в краткосрочен план?

В дългогодишната история на металообработването универсалните стругове винаги са заемали важно място. С навлизането на ЦПУ, което позволява по-голяма производителност и съкращава съпътстващите обработката времена, универсалните стругове от поточната линия се преместиха в поддържащите и сервизни дейности. Търсенето на индивидуални решения от клиентите направи универсалните стругове подходящи за ателиета на custom изработки. От друга страна, все по-застъпените машини с ЦПУ изместиха обучението и развитието на способностите на операторите. Намирането на сръчни специалисти стана все по-трудно.

Тези фактори бяха основните причини ЗММ България Холдинг да разработи машина, която да посрещне тези предизвикателства. Машина, която предлага удобен потребителски интерфейс за избор на често използвани обработки, без да са необходими задълбочени знания на операторите в цифровото програмно управление. В същото време възможността за бърз избор на операции намалява спомагателните технологични времена. Новата циклична машина на ЗММ България Холдинг запълва нишата между универсалните и машините с ЦПУ, като позволява на операторите да се възползват от преимуществата и на двете.

 

Какви мерки предприемате за подобряване на енергийната ефективност в производството си?

Темата за енергийната ефективност, зелената енергия и минималното въздействие върху околната среда отдавна има фокус в дейността на ЗММ България Холдинг, с ясното съзнание, че това е неразделна част от технологичното израстване и природосъобразното развитие. През 2019 г. на територията на ЗММ Сливен стартира голям проект за производство на електрическа енергия – изграждане на мрежова фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) за собствено потребление и продажба на електрическа енергия с инсталирана мощност 1307 kWp. Капацитетът на новия соларен парк покрива до 92%, в зависимост от сезона, от цялостната консумация на предприятието. С направената инвестиция голяма част от потребената електрическа енергия в предприятието ще бъде произведена от възобновяем източник, а излишъкът от енергия със същия произход ще бъде реализиран на свободния пазар.

На територията на ЗММ Нова Загора, върху покрива на основния производствен корпус, през 2020 г. бе изградена ФвЕЦ за собствено потребление с инсталирана мощност 508 kWp. Малко след това се направи разширение на централата с още 380 kWp. През настоящата година е в ход ново разширение, при което общата инсталирана мощност ще стане 1205 kWp, вече с възможност и за продажба на излишъка. Капацитетът на новия соларен парк покрива над 95%, в зависимост от сезона, от цялостната консумация на предприятието.

Дружеството извлича максимално полза от наследените площи, като ги оползотворява с изграждането на нов соларен парк от 7,6 MW. През тази зима предстои изграждането на локално лъчисто отопление, което ще оптимизира използването на енергия.

 

Какво предвижда стратегията за развитие на компанията?

ЗММ България Холдинг неизменно разширява своите пазари с помощта на партньорската мрежа на дружеството. Последните две безпрецедентни години изправиха дружеството пред множество предизвикателства, които фокусираха работата в посока на разширяване към близки дестинации, където факторът цена на транспорт не е съществена част в крайната себестойност. Затруднените вериги на доставки в индустрията ни принудиха да намалим значително работата с подизпълнители и добавени към това високи цени на суровини и енергия, насочиха стратегията на развитие към по-високоефективно производство.

 


 www.zmmbulgaria.com

 

 

Top