В последните години Бунай изпълнява поетапна подмяна на наличните машини

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2014

Бунай АД се намира в гр. Панагюрище, област Пловдивска, на 76 км от Пловдив, на 93 км от София и на 43 км от Пазарджик. Фирмата е разположена на площ от 32 000 кв. м върху самостоятелна производствена площадка, водоснабдена от собствени източници и свързана с двойно електрозахранване 20 киловолта.

Бунай АД произвежда детайли от пластмаси и каучук  по известните методи за производство: леене под налягане, пресоване, леене с противоналягане, както и инструменти за тяхното производството.

"Фирмата работи с качествено оборудване от реномирани европейски и азиатски производители: Батенфелд, Енгел, Tошиба, Италтех, Уелтек”, информират от компанията. „През последните години Бунай АД изпълнява

проект за поетапна подмяна на наличните машини
с нови, снабдени с иновативно сервоуправление, осигуряващо висок енергоспестяващ ефект.
Разполагаме с 40 броя машини за производство на детайли от термопластични материали с тегло от 0,5 г до 5 кг и проектирана площ от 2 кв. мм до 9000 кв. мм, с преси за производство на детайли от термореактивни пластмаси 40 до 400 тона, както и с машини за леене под налягане на термореактивни пластмаси”, допълват те.

Във фирмата има обособени участъци за допълнителни операции: механична обработка на пластмасови детайли, ултразвуково заваряване, лакиране, ситопечат и монтаж на пластмасови изделия.

Бунай АД разполага с развойно звено и ремонтно-механичен цех, снабдени със специализиран CAD/CAM софтуер и оборудвани с необходимите машини за ремонт и изработване на нови шприцформи и пресформи.

Машинният парк включва четириосни CNC обработващи центри RAIS M700 и RAIS M500, координатна пробивна машина MIKRON, обемна ерозийна машина AGIE-CHARMILLE FORM30, прецизни шлифовъчни машини ZSHM и универсални мeталообработващи машини с висока точност.

Бунай АД произвежда изделия и детайли за нуждите на машиностроенето, автомобилната индустрия, електротехниката, минната индустрия, текстилната промишленост, строителството, стоки за бита, опаковки, ефектни осветителни тела, както и много други изделия, съобразeни със специфичните изисквания на клиентите.

Произвеждаме гама прецизни и голямогабаритни детайли
за хладилната техника на фирма LIEBHERR, както и за други реномирани фирми като: EATON, ATLAS COPCO LIFTON, AS METAL, RECKITT BENCKISER, DORMA, WILLIAM HUGHES, A.L.FILTER.
Бунай АД има внедрени сертифицирани системи за управление и осигуряване на качеството: ISO 9001:2008, система за управление на качеството в автомобилостроенето ISO/TS 16949:2009, система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и система за управление на безопасните и здравословни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.

Има внедрена добра производствена практика за производството на пластмасови изделия, предназначени за контакт с храни и фирмата е вписана в Регистъра на обектите с обществено предназначение”, разказват от компанията.

Качеството на продукцията се контролира с помощта на прецизна измервателна техника: трикоординатна измервателна машина DEA PIONEER 6.10.6, измервателен микроскоп TESA VISIO 300 GL DCC, спектрофотометър за измерване на цвета на пластмасовите детайли KONICA-MINOLTA 2600D, уреди за механични и термични изпитания на пластмаси, както и прибори за извършване на специфични функционални тестове на произвежданите изделия съгласно клиентските изисквания.

Оптимизацията на технологичните и организационните процеси е постоянно във фокуса на вниманието от страна на мениджърския екип, категорични са от Бунай АД. В началото на годината компанията стартира

проект за внедряване на ERP система за управление на процесите в дружеството.
„В резултат на постоянните ни усилия за качествено и ефективно производство на изделия, удовлетворяващи клиентските изисквания и за точно, навременно и гъвкаво обслужване на клиентските потребности, фирмата се утвърждава като една от водещите фирми в страната, произвеждащи пластмасови изделия с индустриално и техническо предназначение”, заявяват в заключение от Бунай АД.Ключови думи: Бунай, пластмасови изделия, каучукTop