Ваго: Нов софтуер за PFC200 - е!COCKPIT базиран на CodeSys 3

Фирмени публикацииВисокотехнологична автоматизация - специално издание на сп. Инженеринг ревю

WAGO представя нов софтуерен инструмент, поддържащ технически като интегрирана програмна среда за проектиране цялостния процес при разработката на автоматизация e!COCKPIT. Моделът PFC200 е първият контролер, който позволява проектиране посредством е!COCKPIT. Потребителите в бъдеще ще могат да реализират своите решения за автоматизация, базирани на система WAGO-I/O-750 още по-бързо и рентабилно.

Контролерите от фамилията PFC200 се характеризират с висока скорост на изпълнение и разнообразни, подходящи за паралелно ползване комуникационни интерфейси, включително RS-232/RS-485, Ethernet, CANopen, Profibus DP и Modbus.

Управлението им се базира на работещата в реално време отворена и сигурна в бъдещето си операционна система Linux. Освободената от вентилатори и акумулатори конструкция на тези контролери ги прави по-здрави и неизискващи поддръжка. Така те стават подходящи и за най-взискателните индустриални приложения.

С помощта на е!COCKPIT всеки разработчик може лесно и интуитивно да проектира, конфигурира и инициализира своите I/O модули дори и в най-сложна мрежова топология. Програмирането на приложения за PFC200 става посредством известните IEC-61131 редактори от CodeSys 3.

Функционално обхватът на софтуера позволява включително проектирането на модерни решения за визуализация. Чрез функции за тестване, диагностика и откриване на грешки е!COCKPIT поддържа потребителя по целия път на разработката включително до въвеждането й в експлоатация и сервизното й обслужване.

Система WAGO-I/O-750
Одобрена за разнообразие от области на приложение: системата WAGO-I/O- 750 със своя високомодулен и независим от полевите шини дизайн обръща особено внимание на изискванията към децентрализираните магистрални системи. Основната идея за модулност откриваме още веднъж при поддръжката на многобройните системи за индустриална комуникация.

В зависимост от приложението, разполагаме с набор от полеви муфи и шинoви контролери (PLC) за избор съобразно различните протоколи. Изобилието от над 400 различни модулa превръщат системата WAGO I/O 750 в мащабируемо решение с висока интеграционна плътност и ненадминато съотношение цена/производителност.

Top