РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специално: Индустриални компоненти, 2009 > РЕКЛАМИ В Специално: Индустриални компоненти, 2009 > ВАГОВАГО, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: Индустриални компоненти, 2009

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВАГОНикога повече няма да се тревожите за изгубени винтове ! Използвайте пружинни клеми от изобретателя и лидера на пазара! ВАГО предлага най-широкият в света диапазон на пружинни клеми За проводници със сечения от 0.08 тт2 до 95 тт2 За всички видове проводници За лесно вграждане в електроразпределителни табла и в електроинсталации www.wago.com Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG Търговско представителство: 1330 София, бул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика, Сграда 1, ет. 4, офис 417 тел.: 02/ 489 46 09, 489 46 10; факс: 02/ 928 28 50; info-bg@wago.com Варна/Бургас: 0898 428 190

Top