РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вайд-Бул, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-Булu-Control: Уnравление чрез уеб-базиран инженериигов софтуер,
проектирайте отворени и мащабируеми решения за автоматизация

Основни пpeдимства:
• Уеб-базиран на инженерингов софтуер, без лиценз.
• Възможност за надграждане благодарение на допълнителните софтуерни приложения
• Използване на стандартизирани технологии като HTML5
• Програмиране съгласно IES 61131-3.
• Максимална надеждност благодарение на вградена сигурност.

Интуитивен
Благодаpeниe на интегрираните софтуерни
инструменти може да започнете веднага,
6eз нужда от инсталиране на софтуер,
използвайки плъзгане и пускане
(dгag and drop).

Oтворен
Можете да работите нeзависимо от устройствата и
платформи благодарение на веб технологиите
и глобално валидирания стандарт за програмиране IEC61131-3.

Независим
Поддържат се следните операзионни системи:
Linux, Windows, macOS/iOS, Android.
Бараузъри: Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox
Уеб стандарти: HTML5, CSS, Java Script

Weid-Bul

София
бул. “Св. Кл. Охридски” 13
тел.: 02/963 25 60
e-mail: sofia@weidbul.com

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” 60
тел.: 032/63 64 00
e-mail: plovdiv@weidbul.com
www.weidbul.com

 


Top