РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вайд-Бул, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-БулWeid-Bul

Edge Intelligence Server (EIS) ускорява внедряването на IoT-решения,
като предоставя интегрирани хардуерни решения и софтуерни модули
за IoT-свързаност, управляемост на данните и анализ в едно устройство.

Интегрирани IoT
софтуерни решения

Инструменти за разработка
на IoT-приложения

Сигурна и бърза връзка
в облака


За повече информация и контакти :
бул. Св. Климент Охридски 13, София, 1756
+359 (2) 963 25 60 / office@weidbul.com
www.weidbul.com


Top